ÜRÜNLERİMİZ / Boya / Dyo

Tüm proseslerinde  "ÖNCE İNSAN"  ilkesini benimseyen  Yaşar Boya Grubu Şirketleri , İSG ve Çevre politikasını geliştirme , politika taahhütlerini gerçekleştirecek hedefleri ve prosesleri belirlemede, gerektiğinde performansın iyileştirilmesi için tedbir alma ve sistemin bu standartların gereklerine uygunluğunu gösterme konularında sistematik olarak çaba göstermektedir.

Yaşar Boya Grubu, ürettiği ürünlerine gösterdiği özen ve ileri seviyedeki kalite anlayışını aynı zamanda çevreye olan duyarlılığı ile de güçlendirir. Tesislerinin atıkları kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçer ve böylelikle on binlerce ton boya üretilirken, çevreye verilebilecek en ufak bir kirlilik önlenir. Herkesin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahip olduğunun bilincinde, ileri teknolojileri takip ederek ürettiği çevre dostu ürünlerle topluma hizmetine devam edecektir.

Şirketlerinin çevreye ve tüketiciye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası ile yapılan "Tüketiciyi Koruma Anlaşması" ve Çevre Bakanlığı'nca verilen "Çevre Beratı"na sahiptir.

Yaşar Boya Grubu, Türk boya sanayisinin temellerini atıp dünya ölçeğinde önemli bir yere getirirken, Ar-Ge faaliyetlerine de sürekli ve düzenli yatırımlar yapar. Yaşar Boya Grubu, çağın getirdikleriyle birlikte değişen, yenilenen müşteri ihtiyaçlarına sürekli olarak en doğru, en kaliteli yanıtı Ar-Ge çalışmaları sayesinde verir ve geleceğin ihtiyaçlarını da belirleyerek geleceğe yönelik çözümleri bugünden sunar.
Yaşar Boya Grubu, gıda boyaları hariç, boya ile ilgili hemen hemen her alanda üretim yapar. Bu genel yelpazede kendi teknolojisini yaratıp geliştirmeye birinci derecede önem verir. Bunun yanında dünyadaki gelişmeleri yakından izler.
2000'li yıllarda yurt dışında da boya fabrikaları kurmak, dış pazarlarda marka yatırımı yapmak ve ulusal markamızı dünyaca bilinen, aranan bir marka haline getirmek, Yaşar Boya Grubu'nun öncelikli planları arasındadır. Bu çerçevede ilk yatırım Romanya'da gerçekleşmiştir. Dyo Romanya Fabrikası 2003 yılında üretime başlamıştır.
Yaşar Boya Grubu, yurt içinde sanayi liderliğini sürdürürken dünya pazarlarında da bilinen ve aranan bir marka olmak üzere hızla yol almaktadır.

www.dyo.com.tr

Sanayi Mobilyaları
Matbaa Mürekkepleri
Dekoratif Boyalar
Deniz Boyaları
Mobilya Boyları
Otomotiv Boyaları